Om Trondheim Gårdeierforening

Trondheim Gårdeierforenings formål er å fremme gårdeierens interesser i Trondheim sentrum, primært ved kontakt med relevante offentlige og private instanser. Foreningen skal være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten i Trondheim sentrum samt søke å gjøre sentrum til et attraktivt, tilgjengelig, trygt, rent og vel vedlikeholdt område for næring, handel, kultur og fritid. Foreningen skal også kunne engasjere seg for å få gjennomført forskjønnende og byfornyende tiltak. Foreningen skal være en aktiv medeier og pådriver i sentrumsutviklingsselskap med samme formål som foreningens, og eier 1/3 av aksjene i Midtbyen Management AS. 
Gårdeierforeningen ghostwriter tilbyr sine medlemmer muligheten til å være en del av et felles kompetansenettverk sammen med andre gårdeiere.

Trondheim sentrum er ved stiftelsen av foreningen definert som Midtbyen, Bakklandet, Brattøra og eiendommene vest for Innherredsveien mellom Bakke bru og Nidelv bru (Solsiden). Denne definisjonen kan senere endres av foreningens årsmøte.

Gårdeierforeningens styre:
Ivar Koteng, Leder, Koteng Holding AS
Svein Erik Nordbotten, Nestleder,E. C. Dahls Eiendom
Ole Petter Bjørseth, Kjeldsberg AS
Stine Hostad, Entra ASA
Jomar Asbøll, Trondheim Torg AS (c/o DNB Bank ASA)
Stig Klomsten, AØF
Tove Kulseng, Trondheim Havn

Stiftelsesprotokoll med vedtekter

2011 © Trondheim Gardeierforening

Design og utvikling: Smart-Media AS