Forskrift om bekjempelse av forsøpling.

Trondheim Parkering har på sine sider fremlagt forskrifter om vedtekter vedrørende forsøpling, strøing og brøyting av offentlige steder. I følge vedtekten er det huseiers plikt å sørge for rydding og strøing. Les mer (kapittel 4 og 5)

Kgrav – koordinering av gravearbeider

Trondheim Kommune har innført systemet «Kgrav», som gir en oversikt over innviglede gravesøknader. Løsningen sørger for at relevante aktører (netteiere, veiholdere, bane osv.) blir varslet og hver enkelt aktør kan ta stilling til en eventuell koordinering av graveaktiviteten i gjeldende område. Dette bidrar til redusert graving i offentlig grunn og fører til at generelt veivedlikehold kan reduseres. Systemet finner du her: http://www.trondheim.gravearbeider.no/

2011 © Trondheim Gardeierforening

Design og utvikling: Smart-Media AS