Bli medlem

Vi ønsker at du som gårdeier i Trondheim bidrar til å løfte Trondheim sentrum. Dette gjør du ved å bli medlem i Trondheim Gårdeierforening som har som formål å fremme gårdeierens interesser og øke attraktiviteten. Målet er å etablere faste, varige samarbeid og praktiske løsninger for en del av de utfordringene som finnes i byen og danne et felles kompetansenettverk for gårdeierne. Gårdeierforeningen ønsker å finne lønnsomme og hensiktsmessige løsninger på praktiske oppgaver som:

  • Søppelhåndtering og vedlikehold
  • Felles renholdsavtale i helgene i sommerhalvåret
  • Tagging
  • Forskjønning av byen

I tillegg vil Gårdeierforeningen ta del i politiske prosesser som omhandler byutviklingsspørsmål og andre områder med relevans for gårdeierne. Foreningen skal være et bindeledd mellom gårdeierne og det offentlige, og søke å gjøre det enkelt og attraktivt å være gårdeier i Trondheim.

Gjennom sitt eierskap i Midtbyen Management AS vil Gårdeierforeningen jobbe for økt aktivitet i Trondheim sentrum.

Samarbeidsavtale og medlemskontingent

Årlig pris for foreningens obligatoriske tjenester gjennom samarbeidsavtalen er fastsatt etter tabell under. Summen faktureres av Midtbyen Management

I tillegg kommer en medlemskontigent på 1.602 NOK (indeksreguleres årlig) som faktureres av Trondheim Gårdeierforening.

Kategori Areal i antall kvm. Pris i Norske Kroner
1 0 1.000 5.339
2 1.000 2.500 10.677
3 2.500 4.000 16.016
4 4.000 7.500 32.032
5 7.500 12.500 53.387
6 12.500 18.000 80.081
7 18.000 25.000 106.774
8 25.000 50.000 160.161
9 50.000 75.000 240.242
10 75.000 100.000 320.323
11 100.000 125.000 480.484
12 125.000 150.000 640.645
13 150.000 175.000 800.807
14 175.000 200.000 960.968
15 200.000 uendelig 1.121.129


Alle beløp er eks. mva. og er gjeldende for 2022. Beløpene indeksreguleres årlig.

2011 © Trondheim Gardeierforening

Design og utvikling: Smart-Media AS