Bli medlem

Som gårdeier i Trondheim er du invitert til å hjelpe til å løfte bykjernen i Trondheim. Dette gjør du ved å bli medlem i Trondheim Gårdeierforening som har som formål å fremme gårdeierens interesser.  Målet er å etablere faste, varige samarbeid og praktiske løsninger for en del av de utfordringene som finnes i byen og danne et felles kompetansenettverk for gårdeierene.

 

Gårdeierforeningen ønsker å finne lønnsomme og hensiktsmessige løsninger på praktiske oppgaver som:

  • Snø og is
  • Søppelhåndtering og vedlikehold
  • Tagging
  • Forskjønning av byen

I tillegg vil Gårdeierforeningen ta del i politiske prosesser som omhandler byutviklingsspørsmål og andre områder med relevans for gårdeierne. Foreningen skal være et bindeledd mellom gårdeierene og det offentlige, og søke å gjøre det enkelt og attraktivt å være gårdeier i Trondheim.
Gjennom Midtbyen Management AS vil Gårdeierforeningen jobbe for økt aktivitet i bykjernen.

 

Som medlem i Gårdeieforeningen får man tilgang på fordelaktige tjenester som gratis annonsering av lokaler til leie på Gårdeierforeningens nettsider.

 

 

Medlemskontingent

Årlig pris for foreningens obligatoriske tjenester overfor medlemmene er fastsatt etter tabell under.

I tillegg kommer en medlemskontigent på 1.500 NOK.

 

Kategori Areal i antall kvm. Pris i Norske Kroner
1 0 1.000 5.000
2 1.000 2.500 10.000
3 2.500 4.000 15.000
4 4.000 7.500 30.000
5 7.500 12.500 50.000
6 12.500 18.000 75.000
7 18.000 25.000 100.000
8 25.000 50.000 150.000
9 50.000 75.000 225.000
10 75.000 100.000 300.000
11 100.000 125.000 450.000
12 125.000 150.000 600.000
13 150.000 175.000 750.000
14 175.000 200.000 900.000
15 200.000 uendelig 1.050.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 08.11.2018

 

2011 © Trondheim Gardeierforening

Design og utvikling: Smart-Media AS