Bli medlem

Som gårdeier i Trondheim er du invitert til å hjelpe til å løfte bykjernen i Trondheim. Dette gjør du ved å bli medlem i Trondheim Gårdeierforening som har som formål å fremme gårdeierens interesser.  Målet er å etablere faste, varige samarbeid og praktiske løsninger for en del av de utfordringene som finnes i byen og danne et felles kompetansenettverk for gårdeierene.

 

Gårdeierforeningen ønsker å finne lønnsomme og hensiktsmessige løsninger på praktiske oppgaver som:

  • Snø og is
  • Søppelhåndtering og vedlikehold
  • Tagging
  • Forskjønning av byen

I tillegg vil Gårdeierforeningen ta del i politiske prosesser som omhandler byutviklingsspørsmål og andre områder med relevans for gårdeierne. Foreningen skal være et bindeledd mellom gårdeierene og det offentlige, og søke å gjøre det enkelt og attraktivt å være gårdeier i Trondheim.
Gjennom Midtbyen Management AS vil Gårdeierforeningen jobbe for økt aktivitet i bykjernen.

 

Som medlem i Gårdeieforeningen får man tilgang på fordelaktige tjenester som gratis annonsering av lokaler til leie på Gårdeierforeningens nettsider.

 

 

Medlemskontingent

Årlig pris for foreningens obligatoriske tjenester overfor medlemmene er fastsatt slik:

 

Kategori Areal i antall kvm. Pris i Norske Kroner
1 0 1.000 5.000
2 1.000 2.500 10.000
3 2.500 4.000 15.000
4 4.000 7.500 30.000
5 7.500 12.500 50.000
6 12.500 18.000 75.000
7 18.000 25.000 100.000
8 25.000 50.000 150.000
9 50.000 75.000 175.000
10 75.000 100.000 300.000
11 100.000 uendelig 450.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 10.07.2013

2011 © Trondheim Gardeierforening

Design og utvikling: Smart-Media AS